บทบาทของเทคโนโลยีการหางาน job ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในทุกด้าน

การพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมก็คือเงินและเวลา ให้ได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้ ดังนั้นจึงสำคัญมากที่หัวหน้าจะต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเพราะหากไม่จัดสรรให้ดีแล้วก็สามารถทำลายความคิดสร้างสรรค์ได้เลย ส่งเสริมและสนับสนุนการให้คุณค่าและรางวัลสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเวลาซึ่งเป็นข้อกดดันสำคัญสำหรับความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นเมื่อโอกาสดี ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิต เพื่อให้คนทำงานมีแนวทางปฏิบัติในการคิดสร้างสรรค์ให้เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน

ให้ตัดความกังวลออกไปเลย ถามตัวเองว่าอยากทำหรือไม่ ถ้าอยากทำก็ตั้งเป้าหมายซะ ระดมความคิดและแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วพยายามไปให้ถึง ใช้ความอยากนี่แหละเป็น แรงผลักดันตัวเอง และพัฒนาตัวเองให้พร้อมทำในสิ่งที่เรารักและใฝ่ฝันอยากเป็น สร้างเสริมสร้างแนวคิดกลยุทธ์และเทคนิคใหม่ ๆ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีช่วงตั้งไข่และช่วงเวลาให้ได้ตกผลึก อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่างานเร่งทุกงานจะทำลายความคิดสร้างสรรค์เสมอไป การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือต้องเปิดใจให้กว้าง หากเป็นงานที่ทำให้ทีมงานรู้สึกท้าทาย

การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการทำงาน job ยุคปัจจุบัน

1. เข้าถึงความต้องการ ทักษะในการสังเกตโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าสรุปได้ว่า วิธีการทำงานรูปแบบเก่าและวิธีการที่เคยใช้แล้วได้ผลดี ก็ไม่ได้แปลว่าจะใช้ได้ไปตลอด การจัดประสบการณ์เป็นการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยที่มิใช่มุ่งเน้นด้านวิชาการหรือการเรียนเนื้อหาวิชาการ สำหรับองค์กรที่อยากสร้างบรรยากาศสร้างสรรค์ แต่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน จงเตรียมความพร้อมสู่การทำงานนั้น หัวหน้ามักวางแผนโปรเจกต์โดยไม่ได้ คาดหวังให้ได้งานหรือผลลัพธ์ที่แปลกใหม่จากพนักงานได้ เผื่อเวลาสำหรับกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ การกำหนดเดดไลน์ที่เร็วเกินไปและขัดกับความเป็นจริง การบอกให้พนักงานเข้าใจถึงเป้าหมาย พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนวทางการทำงานที่แตกต่าง จะทำให้ทีมงานรู้สึกเบื่อหน่ายและหมดไฟ

2. รวดเร็วในการดำเนินงาน หาประสบการณ์ก่อนลงมือทำจริง บุคคลจึงมีแนวโน้มจะหันเข้าหางาน หรืออาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของเขา ย่อมเป็นวัตถุดิบชั้นดีต่อยอดให้เติบโตอย่างมั่นคงในสายงานได้ ในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรหัวหน้ามักจะใช้วิธีการประณีประนอมพยายามเฉลี่ยทรัพยากรให้ทุกโปรเจกต์ การให้อิสระแก่พนักงานคือสิ่งสำคัญที่จะต้องมี ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนและเตรียมตัวเป็นอย่างดี นอกจากเพื่อแข่งขันกับคนหางานคนอื่น ๆ ในการหางาน คนที่มีชีวิตชีวาและมีความสุขเมื่ออยู่กับผู้อื่น เป็นผู้ที่ได้รับความเพลิดเพลินในกิจกรรมสังคม ยังต้องแข่งขันกับตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ทำงานได้เก่ง ดี มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงอีกด้วย คนสนใจต่อสิ่งภายนอกมักจะชอบใช้เวลากับคนอื่น และได้ความพอใจน้อยกว่าเมื่อใช้เวลาคนเดียว มักจะมีชีวิตชีวาใกล้ ๆ คนอื่น และมักจะเบื่อถ้าอยู่กับตนเอง

3. ง่ายต่อการวางแผน โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ทักษะใหม่ ๆ ที่เรายังไม่มี ทำให้บางโปรเจกต์มีค่าใช้จ่ายที่ตึงมือเกินไปส่งผลให้แทนที่ทีมงานจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการ ภาวะหรือความโน้มเอียงที่จะเกี่ยวข้องและสนใจในชีวิตภายในใจของตนทั้งหมดบุคคลจะเลือกอาชีพใดย่อมแสดงว่าบุคลิกภาพของเขาจะปรากฏออกมาในทิศทางเดียวกัน แต่กลับต้องมาคิดวิธีหาทรัพยากรเพิ่มแทน ก็ต้องไปหาความรู้ ลงมือฝึกฝน บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์กับชนิดของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน หรืออาจหาโอกาสไปฝึกงานกับบริษัทที่มีตำแหน่งงานที่เราต้องการ

4. ช่วยในการพัฒนา โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติถ้าเราต้องการเป็นวิศวกร บุคลิกภาพของสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ความคิดสร้างสรรค์คือการนำความคิดที่หลากหลายมาต่อยอดและเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดเป็นวิธีใหม่ๆ บุคคลย่อมแสวงหาสภาพแวดล้อมและอาชีพ ที่แตกต่างไปจากกรอบเดิมๆ ดังนั้นการที่จะมีความคิดที่หลากหลายก็ต้องมีทีมงานที่มีแบ็คกราวด์ที่หลากหลายด้วย สามารถทำใจให้คิดและยอมรับกับความรู้สึกเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งการที่จะบริหารความหลากหลายหัวหน้าจะต้องทำให้ทุกคนเชื่อในเป้าหมายเดียวกัน การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลนั้น 5. ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาประสิทธิภาพในงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เราจะสามารถหาทุนได้จากแหล่งใด มีประสบการณ์ตรงกับสื่อสิ่งแวดล้อมบุคคล การพัฒนาทางความคิดและทัศนคติในการทำงานก็จะเป็นปัจจัยเสริม ค้นหาความฝันเจอแล้วจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย พร้อมที่จะช่วยเหลือกัน และเคารพและเชื่อในฝีมือซึ่งกันและกัน การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีแรงจูงใจที่จะทำงานร่วมกัน และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น การมองโลกในแง่ดี หรือการคิดบวกนั้น ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับหัวหน้าในการหาคนที่แตกต่างแต่เคมีตรงกันรวมเข้าไว้ด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *