ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ในการพิมพ์งานใดๆ ก็แล้วแต่ ทุกวันนี้ระบบการพิมพ์หรือการ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง รวมถึงเทคโนโลยีการพิมพ์ต่างๆ ก็ได้มีการพัฒนาที่เยอะมากจริงๆ ทุกคนล้วนต้องการคุณภาพของงานที่พิมพ์ออกมาทั้งสิ้น ทำให้ในทุกวันนี้เวลาที่เราจะจัดทำชิ้นงานต่างๆ มันก็สามารถที่จะทำได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก ไม่ว่างานพิมพ์ในครั้งนั้นจะมีขนาดเล็กน้อยหรือขนาดใหญ่เพียงใด เพราะเทคโนโลยีการพิมพ์ในสมัยใหม่ สิ่งที่ทุกคนต้องการเหมือนๆกันนั่นก็คือคุณภาพของงานพิมพ์ที่ออกมานั่นเอง ดังนั้นในการพิมพ์งานใด ๆ ก็แล้วแต่ ความเร็วในการพิมพ์มันก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เครื่องพิมพ์ก็ถือเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดหนึ่ง จึงควรคำนึงและระลึกไว้เสมอว่า การที่จะให้งานพิมพ์ที่ต้องการออกมาดีมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการนั้น เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์นั้นเราก็จะสามารถสั่งพิมพ์ได้ทุกรูปแบบ และได้สิ่งพิมพ์ตามที่เราต้องการกันอีกด้วย ประการแรกต้องเลือกโรงพิมพ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานในการพิมพ์งานของท่าน เทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่ เป็นอีกหนึ่งการพิมพ์ที่ในทุกวันนี้ก็ได้มีการพัฒนามาอย่างก้าวไกลเป็นอย่างมาก

ลักษณะของการ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ที่ได้รับความนิยม มีดังนี้

1. การพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) ถ้าเลือกโรงพิมพ์ในการพิมพ์ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ก็อาจส่งผลให้งานพิมพ์นั้นๆ เทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่นั้น ก็จะเป็นพวกเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ จะเป็นในรูปแบบเครื่องพิมพ์ที่ใช้ เสียได้หรือต้องทำการพิมพ์ใหม่ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซากสิ้นเปลืองงบประมาณ เทคโนโลยีการพิมพ์ที่เหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสาร ก็จะเป็นในรูปแบบการยิงเลเซอร์ไปสร้างภาพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ บนกระดาษ ดังนั้นจะเห็นว่างานพิมพ์ของท่านจะออกมาดีนั้น มันก็จะมีผลลัพธ์ที่ออกมามีคุณภาพสูงเป็นอย่างมากด้วย

2. การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ควรใส่ใจเลือกโรงพิมพ์ในขั้นแรก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ก็มีราคาที่ถูกเป็นอย่างมากถ้าเทียบกับเมื่อก่อนถือว่าใครๆ ก็สามารถจับต้องได้อย่างแน่นอน และโรงพิมพ์ที่เลือกต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญชำนาญสูงในงานที่ต้องการพิมพ์ ความสำคัญของการพิมพ์งานทุกชนิดของสื่อสิ่งพิมพ์จะเริ่มต้น เครื่องพิมพ์ที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก มีราคาที่ไม่แพง คุณภาพของชิ้นงานก็ออกมาดีเป็นอย่างมากไม่แพ้กับระบบการพิมพ์แบบเลเซอร์เลยด้วยซ้ำ ตั้งแต่การออกแบบสิ่งที่จะพิมพ์ เพื่อให้ได้งานพิมพ์นั้นออกมาตามความต้องการ ไม่ว่าจะพิมพ์งานเล็กหรืองานใหญ่ การใช้ความร้อนแทน ถือเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีความสะดวกเป็นอย่างมากด้วย

3. การพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silkscreen Printing) การพิมพ์นามบัตรดูเหมือนเป็นการพิมพ์งานที่ง่ายๆ เครื่องพิมพ์ลักษณะแบบนี้ก็จะเหมาะกับงานวิศวกรหรือสถาปนิกต่างๆ และจัดได้ว่าเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีราคาที่แพงเป็นอย่างมากด้วย แต่ถ้าจะให้พิมพ์นามบัตรออกมาดูดีมีคุณค่านั้น เพื่อที่ชิ้นงานที่ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง นั้นจะได้ออกมาดีและมีคุณภาพตามที่เราต้องการ ต้องมีการวางแผนวางรูปแบบ การประกอบธุรกิจโรงพิมพ์ก็เริ่มที่จะเปิดตัวกันมากยิ่งขึ้น ทำให้อยู่รอดได้ยากมากยิ่งขึ้น จึงจะได้งานพิมพ์นามบัตรออกมาดูดีมีคุณภาพ จะต้องเจอกับสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจต่างๆ เลยทำให้หลายๆ ธุรกิจโรงพิมพ์ในจะต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้ต่อไป

4. การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography) ส่วนการพิมพ์ที่ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง นั้นเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ก็ต้องพิจารณาไปตามเนื้องานแต่ละงาน สามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้ ว่างานที่จะพิมพ์นั้นเป็นงานประเภทใด จะให้ออกมาในแนวไหน สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์รวมไปถึงความเชี่ยวชาญความชำนาญเฉพาะด้าน มันก็ย่อมที่จะมีความเสี่ยงในการทำให้ธุรกิจโรงพิมพ์ของเราไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ มาพิจารณาประกอบการพิมพ์งาน การที่เราจะประกอบธุรกิจของเราให้สามารถที่จะอยู่ตัวและอยู่รอดได้ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ยากอยู่เหมือนกัน ยิ่งเป็นงานที่มีความละเอียดสูงๆ ต้องการความแม่นยำสูง ต้องพิจารณาอย่างละเอียดในทุกจุด

5. การพิมพ์กราวัวร์ (Gravure) ทำให้ธุรกิจโรงพิมพ์ของเราสามารถที่จะอยู่รอดได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน เราก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจโรงพิมพ์ในประเทศไทย ซึ่งอาจถึงขั้นต้องมีการวางแผนในการ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ดำเนินการพิมพ์งานชิ้นนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขั้นพิมพ์งานนั้นๆ เสร็จ ธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของผู้คนสมัยก่อนได้ จนไปถึงการส่งมอบสื่อสิ่งพิมพ์นั้นกับลูกค้า จะเห็นว่าถ้าจะให้สื่อสิ่งพิมพ์ที่จะทำการพิมพ์นั้นออกมาดีและมีคุณภาพสูง มีรูปแบบที่ตอบโจทย์กับความต้องการได้ มันก็จะทำให้ชิ้นงานที่เราต้องการก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองได้เช่นกัน ต้องพิถีพิถัน พิจารณาทุกๆ ส่วน สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเลือกโรงพิมพ์ที่จะทำการพิมพ์งานนั้นๆ         ถ้าเลือกโรงพิมพ์ผิดทำให้การ ออกแบบปฏิทินด้วยตัวเอง ของลูกค้าเกิดความต้องการได้อย่างง่ายได้ ทำให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ก็อาจทำให้งานที่พิมพ์นั้นออกมาไม่ดี ต้องเลือกให้การบริการงานที่เราคิดว่าสามารถที่ทำได้มากที่สุด เสียทั้งเงินและเวลา หรืออาจต้องทำการพิมพ์งานนั้นใหม่ทั้งหมด งานที่เกี่ยวกับการออกแบบทุกชนิด แสดงถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี นอกจากต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและมีไอเดียที่สดใหม่อยู่เสมอ